• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Apandisit genel bilgiler Sizlerle

Apandisit genel bilgiler Sizlerle

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana eş uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Bayağı zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu varsayım edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı süre kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri kazanç ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir iltihap parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite çoğunlukla 20, 30 ve 40 yaşlarında­oysa kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha küçük çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz sene öncesine göre apandisit vakalarına fazla daha eksik rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi ya da kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi nesil apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu cins apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sızı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde ağır ağır oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, hemen ortadan kaybolur ve birkaç ay ya da birkaç yıl sonradan her yerde meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir birey apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç kez devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında büyüme ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta fazla defa apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne süre verilmeli ?
Hiçbir vakit. Yapılabilecek en güvenli olmayan şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Fakat hekim hastayı muayene ettikten sonradan bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.

Apandisit teşhisi yapıldıktan sonradan ameliyat yapılması hemencecik zorunlu midir ?
Evet, had apandisit fazla az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kere iltihaplanma hali patlamaya ya da «peritonit» e niçin olabilir.

Apandisiti durdurmak için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit artı yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üstünde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne dek bir vakit içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu fazla tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla çare edilebilir mi ?
Hayır. Fakat bir takım hafif vakalar hiçbir çare görmeden iyileşebilir.

Hafif bir olgu kendi kendine iyileştiği takdirde sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir eğilim var mıdır ?
Evet. Sonra gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız çare usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle çare edilebilir. Ama bu iyi bir çare usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat aracılığıyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ağırbaşlılık taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o süre bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat fakat beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat değin sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri işlem ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından takriben her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bir Takım çare olmayan hallerde apandisitten meydana çıkan ce­dar karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara fazla eksik rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla bahşedilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada takriben bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ daha alçak kısmından. Ensizyonlar ya eğik veya uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genelde beş ile on santim aralarında olur.

Ensizyonun uzunluğu kayda değer midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli oysa ensizyonlar yana yandan iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere gereksinim var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek değişken ve gazları bertaraf olabilmek için bir tüp indirilmesi de zorunlu olabilir.

Ameliyattan sonradan özel hemşireler zorunlu midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde fazla sızı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü zorunlu değildir. Oysa, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar aracılığıyla verilmelidir. Hem, bağırsak bölgesini manâsız ele vermek ve yayılmaları durdurmak için burun aracılığıyla mideye bir lâstik boru indirilmesi zorunlu olabilir. Patlama olaylarında peritoniti durdurmak için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar süre daha sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün daha sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde bere birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası çoğu kez enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarına çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan akış olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün daha sonra pembemsi bir sıvının yarada yığılmış olduğu çok defa görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu çare artı sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından daha sonra özel bakıma gereksinim var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından daha sonra kesintisiz yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Fakat, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ daha aşağı kısmında çirkin bir bere izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonradan bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Fazla eksik vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden ara sıra apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bir takım apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna dağılım tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi kolay drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi tedarik edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonra kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması sürekli bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin daha sonra çıkarılması zorunlu midir ?
Evet. Başlıca krizden hasta kendine geldikten daha sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra hamile kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından daha sonra özel perhizler zorunlu midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonradan yaranın sızlaması olağan midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonradan aşağıdaki şey­ler ne kadar vakit içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Bere kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Konut işleri yerine getirmek => Üç ile dört hafta arası

Araba uygulamak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Tüm bayağı fizikî faaliyetlere bitmiş açtırmak => Altı ile sekiz hafta arası

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
Facebookta bize Katılın